Čitači

Svojom službom čitač omogućuje drugima posadašnjiti događaj spasenja, kako bi se on u njima ostvario. Odgovornost koja zahtijeva ne samo svijest crkvenosti službe, već i doličnu pripravu za službu čitanja. Prije svega Riječ mora biti usađena u čitača kroz osobno razmatranje, kako bi iz te vertikalne povezanosti mogla biti priopćena, naviještena drugima. Čitač kao nositelj znaka mora biti osposobljen za prenošenje znaka, premda ga ljudski nedostatci mogu spriječiti u djelotvornosti. (I.Š.)

U našoj misiji postoji grupa čitača koji vode brigu o nedjeljnim čitanjima, a po potrebi i o čitanjima tijekom tjedna. Voditelj: Pero Marić. Među čitače se netko može uključiti kontaktirajući svećenika ili voditelja grupe.