Povijest misije

Hrvatska katolička misija u Berlinu službeno je osnovana 1969. godine. Danas je na području Berlina oko 15.000 Hrvata. Godine 1967. u zapadni je Berlin došlo više tisuća hrvatskih radnika. Pastoralnu skrb od početka u misiji vode svećenici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, a od veljače 1974. do 2004. djelovale su i školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu. Među prvima, od 1968. povremeno je Hrvate u Berlinu okupljao i s njima slavio misu fra Bernard Dukić. Početkom ožujka 1969. u Berlin je stigao iz Rima fra Anđelko Validžić (1969.-1972.), koji je postao prvi voditelj misije i od tada započinje redovito pastoralno djelovanje među Hrvatima u Berlinu. Misijsku crkvu sv. Klementa i pastoralne prostorije u Stresemannstr. 66 u Berlinu, bivši isusovački samostan, predao je Hrvatima 1973. tadašnji berlinski nadbiskup mons. Alfred Bengsch. Prije otvorenja centra u misiju su na službu došla još dvojica svećenika i časne sestre franjevke iz Sarajeva. U sklopu misije djelovao je i dvojezični dječji vrtić. Nakon fra Anđelka Validžića misiju je vodio fra Danijel Milas (1972.-1975.). Nakon njega misiju vode: fra Rafael Begić (1975.-1982.), fra Ivan Dotur (1982.-1987.), fra Vinko Marović (1987.-1990.), fra Nediljko Norac-Kevo (1990.-1994.), fra Stanko Dotur (1994.-1996.), fra Jozo Župić (1996.-2004.), fra Petar Čirko (2004 -2014.),  (2014. do 2017.), a od 2017. do 2019. misiju je vodio fra Edvard Sokol. Njegovim odlaskom prestala je obaveza hrvatskih svećenika voditi pastoralnu skrb o njemačkim vjernicima u župi sv. Sebastijana. Naime, od 2005. je uređeno tako da je voditelj misije ujedno i župnik njemačke župe sv. Sebastijana u Berlinu, u kojoj se slavi središnje misijsko misno slavlje i u sklopu koje su i misijske prostorije. Od 2019. misiju vodi fra Zvonko Tolić. U misiji su kao dušobrižnici djelovali: fra Ante Beneta, fra Mate Božić, fra Jerko Jurić, fra Nikola Čurčija, fra Mirko Marić, fra Stipica Grgat, fra Dušan Džimbeg, fra Milan Jašić, dr. fra Josip Šimić, fra Tomislav Goreta, fra Ivan Čugura, fra Božo Marić, fra Damjan Čovo, fra Ante Marković, fra Ivan Škopljanac-Mačina, fra Josip Božić-Stanić, fra Ante Bilokapić, fra Ivica Erceg, fra Mate Puđa, fra Stipe Čirko, fra Ante Ivan Rozić i dr. fra Ivan Macut, fra Radoslav Tolić, fra Mijo Šabić i fra Tomislav Brekalo, fra Edvard Sokol, a od 2019. kao dušobrižnik djeluje fra Dejan Međugorac.

Kao pastoralne suradnice djelovale su s. Alma Bernatović, s. Krešimira Skopljaković, s. Miroljuba Miloš, s. Ana Oršolić, s. Fabiola Bobaš i s. Nikolina Pejić. Katica Peček je trideset tri godine bila tajnica misije. Od 2004. godine tajnica naše misije je Janja Tadin.

U dječjem su vrtiću djelovale sestre: s. Pacifika Antolović, s. Luja Baotić, s. Bernardina Brajinović, s. Leopolda Čović, s. Amabilis Jurić, s. Tihomira Kljajić, s. Kalista Kobaš, s. Bogoljuba Kolobarić, s. Janja Lukić, s. Karla Mlakić, s. Jela Marijić, s. Marica Mrkonjić, s. Pankracija Prgomet, s. Marina Radošević, s. Arkanđela Tadić, s. Karmela Tikvić, s. Romana Valešić i s. Irena Zebić.

Dana 5. rujna 2004. oprostile su se i posljednje tri časne sestre koje su djelovale u misiji: s. Irena Zebić, s. Jela Marijić i s. Fabiola Bobaš te tajnica Katica Peček.

Nedjeljna misna slavlja u misiji se slave u Berlinu: u crkvi sv. Sebastijana na Weddingu, u crkvi sv. Bonifacija u četvrti Kreuzberg i u crkvi sv. Josipa u četvrti Siemensstadt (od 1. 10. 2019., umjesto dotadašnje sv. Marije u četvrti Spandau). U crkvi sv. Sebastijana slavi se misa i radnim danom. Prije mise moli se krunica, a za vrijeme mise i večernja. Ranije su u misiji djelovale redovnice kao pastoralne suradnice, tajnica i spremačice. Danas su članovi vijeća veoma aktivni i djeluju kao dragovoljci. U misiji je djelovao i dječji zbor „Berlinski mališani“ – osnovan 2005. Uz brojne nastupe zbora, posebno valja istaknuti onaj pred 2000 bankara u povodu 60. obljetnice osnutka Berlinske narodne banke 2005. godine. Jedno vrijeme bila je aktivna je i Frama. U misiji djeluju i mješoviti zborovi. Pjevaju u tri crkve, u kojima se služe mise na hrvatskom jeziku. Tu je dječji zbor, zbor mladih, kao i klape „Berlin“ i „Poverello“ te ženska vokalna skupina „Due Deni“. U misiji djeluje i Marijina legija. U misiji je osnovana i međunarodna krunica, a ponekad se organizira i dječja krunica. Hrvati nekoliko puta godišnje zajedno s njemačkim vjernicima sudjeluju u zajedničkom misnom slavlju. Prisutni su i na proslavama koje organizira nadbiskupija Berlin: Tijelovskoj procesiji koja se održava izvan crkvenih prostora, a uz Nijemce sudjeluju i brojni Hrvati, na Pokorničkom hodu i proslavi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. U misiji se redovito drži vjeronaučna pouka za sve uzraste. Tu je i ministrantska skupina, kao i skupina čitača svih uzrasta. U misiji djeluje i folklorna skupina u više dobnih skupina (djeca, mladi, odrasli) te škola crtanja. Osim vjeronauka pri misiji su se održavale i druge aktivnosti: tečaj gitare i pjevanje. Misija organizira i izlete za mlade kako u domovinu tako i u druge europske zemlje: u Sinj, Solin, Visovac, Mariju Bistricu, Trsat, Međugorje, Sisak, Dubrovnik, a vjernici iz misije rado hodočaste zajedno s vjernicima iz Sjevernoga pastoralnog područja na Duhovski ponedjeljak u Hildesheim. Jednom godišnje hodočaste i u Lurd, a prigodno i u Fatimu, Rim i Svetu Zemlju. Pastoralno je osoblje prisutno i na susretima koje organizira nadbiskupija ili dekanat. U misiji se održavaju i razne tribine, bilo da ih organizira misija ili druge hrvatske udruge. U Berlinu pri misiji djeluje i Hrvatsko kulturno društvo „V. F. Mažuranić“. Održavali su različite priredbe u misijskom centru, posebno za Majčin dan ili blagdan sv. Nikole, a u program je uključena i Hrvatska dopunska škola. Godine 1989. objavljena je spomen-knjiga u povodu 20. obljetnice djelovanja misije. U misiji su djelovale i dvije vokalno instrumentalne skupine „Oprez“ i „Generacija“. „Oprez“ je objavio i svoj CD i kazetu, koji je predstavljeni 2001. godine. Misija od 2013. ima i svoju internetsku stranicu: www.hkmberlin.de. U socijalnoj službi pri Caritasu u Berlinu djeluju socijalni radnici Marija Mijatović-Rimac i Stijepo Pavlina. U misiji je ranije djelovao zbor „Ivan Lukačić“, koji je objavio i LP nosač zvuka.  Zapažen je i nastup zbora mladih na Olimpijskom stadionu u predprogramu svete mise s papom Benediktom. „Due Deni“ su snimili CD.

Adolf Polegubić

Video o povijesti misije