Ministranti

Ministrant je poslužitelj oltara, a riječ dolazi od latinske riječi ministrare i znači služiti. To je osoba koja pomaže svećenicima za vrijeme svete mise. Na ministrantskoj odjeći dominira boja liturgijskog vremena ili slavlja u kojem se slavi sveta misa. Ministranti pripremaju oltar, prinose darove, prikupljaju milostinju, nose misne knjige, svijeće i kadionik, zvone za vrijeme svetih čina, a po potrebi i mogućnostima su i čitači. Najstariji i najiskusniji ministrant je glavni koordinator i voditelj ministranata (Oberministrant). Ministranti imaju veliku ulogu, pomažući svećeniku tijekom u slavlju svete mise. Njihova je služba dar i čast, jer su, uz svećenika, najbliži oltaru i živom Kristu među nama. Zbog toga trebaju biti uzorni i dobri dječaci i djevojčice, mladići i djevojke, a po potrebi i stariji. Zaštitnik ministranata je sveti Tarzicije, koji je bio "dječak mučenik".

Ministranti imaju svoje susrete prve subote u mjesecu u 11.30. Voditeljice: Bernadet Mudri i Marija Širić