Udruga/Förderverein HKM Berlin

Pri našoj misiji djeluje Udruga/Förderverein. Udruga podupire Hrvatsku katoličku misiju Berlin, u svakodnevnom funkcioniranju posebno u pastoralnim, karitativnim, kulturnim i administrativnim zadacima i projektima. Na taj način financijski rasterećuju našu misiju, na dobrobit Hrvata u Berlinu, naročito u projektima za zborove naše misije, u projektu obnove fundusa narodnih nošnji za različite uzraste naših folkloraša te u mnogim drugim pastoralnim aktivnostima.

Udruga je isključivo neprofitna i financira se dobrotvornom potporom naših župljana. Mogu izdati Potvrdu o donaciji (Spendenbescheinigung) donatorima.

Predsjednik udruge je Ivan Baćak, dopredsjednici: Roza Tustonjić i dr. Dean Martinović, rizničarka Marija Baković, zapisničarka Tihana Zorić, a Predsjedništvu su još fra Zvonko Tolić kao voditelj HKM, Sandra Pogačić,  Janja Kovačević i Matija Čosić, imenovana članica Župnog vijeća.

Imaju svoje Upravno tijelo koje se sastaje dva puta godišnje, koordinira i rješava zadatke, uglavnom na prijedlog Župnog vijeća ili udruge sponzora.

Kako mogu podržati Udrugu?

Ako želite podržite rad naše Udruge, to možete donacijom ili godišnjom članarinom od 20 € (pristupnice se mogu dobiti u misiji kod udruge) te uplatom na račun Udruge, za koju će Vam se izdati i potvrda (Spendenquittung).

Konto udruge je:
Förderverein der Kroatischen Katholischen Mission Berlin e.V
IBAN: DE32 1004 0000 0500 4106 00
BIC: COBADEFFXXX (Commerzbank).