Aktivnosti

Župno vijeće u svojim aktivnostima i sa svojom pomoću, veliki su oslonac župniku u različitim pastoralnim i ostalim aktivnostima pojedine župe ili misije. Naše Župno vijeće savjetuje svećenike, pomaže im u redovitom pastoralnom angažmanu, pomaže oko organizacije mnogih događaja u župi: organizacija misa, posebno velikih slavlja i svetkovina (Božić, Cvjetnica, Veliki petak, Uskrs, Tijelovo, sveti Ante,…),  sudjeluju u pripremi i organizaciji prve pričesti i krizme, Nikolinja, Majčina dana, naših hodočašća i izleta, aktivnosti mladih, organizaciji ostalih aktivnosti u misiji, pomoći pri rješavanju socijalnih slučajeva, pomoći u kriznim vremenima (npr. koronakriza), predstavljanju Hrvatske katoličke misije u različitim programima mjesnih crkvenih i civilnih struktura, i sl., a sve za unapređenje života i aktivnosti naše misije, kako bismo očuvali svoju katoličku vjeru, svoj jezik i kulturu i sve ono što nas čini prepoznatljivima i poznatima u ovom multietničkom i multikonfesionalnom okruženju.

Kan. 536 - § 1. Ako je prema sudu dijecezanskoga biskupa, pošto se posavjetuje s prezbiterijalnim vijećem, prikladno, neka se u svakoj župi osnuje pastoralno vijeće, kojemu je na čelu župnik, i u kojemu neka vjernici zajedno s onima koji snagom svoje službe sudjeluju u pastoralnoj brizi za župu pružaju svoju pomoć da se unapređuje pastoralna djelatnost.

§ 2. Pastoralno vijeće ima samo savjetodavan glas i ravna se prema odredbama koje donese dijecezanski biskup.